Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Activities and Agenda
 • Listen it
 • Imprimir la página
 • Send to a friend
 • Suscribe to RSS
 • Share it on Facebook
 • Share it on Twitter
 • Share it on Linkedin
 • Share it on Google+

Palabras de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en Cervera

Cervera, 22.04.1990

A

​ccepto moll honorat aquesta venera, aquest nomenament de nou paer, que m'oferiu en nom de l'Ajuntament que presidiu i de la generosa ciutadania . I us ho agraie xo ben sincerament, perque de manera inequivoca estableix uns llaços encara mes patents entre aquesta historica ciutat i el titol de Comte de Cervera, que em correspon com hereu de la Corona i del qual em sento justificadament orgullós per la noblesa que el va distingir en el pasta, i per la vitalitat amb que es desenvolupa la Cervera d 'avui.

No, només no heu de renunciar a les vostres peculiaritats, a aquesta nacionalitat catalana que tant estimeu i estimém tots, sino que també entre tots I'hem d'enfortir. Espanta és una suma en la qual Cervera hi te el seu Iloc, al devora ben segur del Comte de Cervera.

Habéis citado la Universidad de Cervera. Buen motivo, buen momento este para pergeñar una reflexión cultural. Fue un centro que nació en circunstancias adversas, ha sido polémicamente considerada; Pero también, como ha escrito un ilustre historiador hijo de Cervera, Agusti Duran y Sanpere, pese a que la Universidad "sólo tuvo un siglo y cuarto de vida académica…su actividad fue muy densa por haber tenido ilustres profesores, entre los cuales cabe recordar a Gallisa, Dorca, Larraz, Aymeric, Queralt, Dou, Balmes, y, especialmente, a Josep Finestres, el mejor representante científico de la Universidad.

En otras palabras, la cultura pugna, la cultura asciende, la cultura se esparce, por encima de circunstancias históricas del, signo que sean y de decisiones políticas o personales. Si no se pueden poner puertas al campo, menos aún es posible encerrar la cultura en ningún reducto, ni siquiera en los que se proclaman específicamente cultural es. La cultura es el fruto más espléndido que surge de la mente humana, de la potestad creadora del hombre.

Por ello, cultura y libertad son sinónimos. Y por lo mismo la cultura constituye la herramienta más útil, más capaz para transformar la realidad existente, y i ay de aquellos gobernantes que pretendan mediatizarla porque cultura equivale a indagación, a prospección, a imaginación. En la cultura confluyen todos los torrentes del saber que nos ha precedido y se forja la sociedad que vamos configurando. La cultura es la gran puerta del futuro.

Parlem de la identitat catalana, del ferm ésser de Catalunya. No podriem fér-ho si la cultura catalana no constituís un arbre frondosissim, que va des dels antics trovadors als actuals dissenyadors, passant per escritors, pntors y cantants: un autentic exercit victoriós.

I ho dic igualment perque aixo no sols afecta a Catalunya. La historia de la cultura catalana, de la llengua i de I’art catalans, es drecen també dins Espanya, es drecen dins Europa, com portadores d'una personailtat genuina i rica. La vostra. I també la meva. La de tots els que, de prop i de llunv, en son els autors o ens hi sentim implicats. A la fi, la personalitat de Cervera.

Back to Speeches
 • Listen it
 • Imprimir la página
 • Send to a friend
 • Suscribe to RSS
 • Share it on Facebook
 • Share it on Twitter
 • Share it on Linkedin
 • Share it on Google+